Om oss

Världen förändras snabbare och mer än någonsin tidigare. Utvecklingen skapar affärsmöjligheter för företag som anpassar sig snabbt – och hot för de som inte gör det. Internationella studier visar att över 70 % av alla förändringsprogram misslyckas. Förändringsledning är därför en affärskritisk kompetens för alla bolag som har ambitionen att öka sin tillväxt även i framtiden.

Modell_erbjudande_svenska_7C

7C är specialist på att implementera förändringar i säljdrivna organisationer.
Vi utvecklar chefer till säljdrivna förändringsledare, producerar den kommunikation som krävs vid förändringsarbete samt mäter och analyserar löpande förändringsprocessen. Inom dessa områden erbjuder vi olika enskilda tjänster. Vår samlade kompetens använder vi för att implementera övergripande förändringsprogram. Kort sagt: 7C make change happen!

PROGRAM

Det finns inga enkla lösningar eller snabba genvägar för att lyckas med ett förändringsprogram. Däremot finns det vissa grundläggande principer som drastiskt ökar chansen att göra det. Genom att samarbeta med 7C slipper företag göra onödiga misstag och får muskler att orka med att utföra de parallella aktiviteter som krävs för att lyckas. Ett exempel på 7C:s förmåga är vårt långsiktiga förändringsuppdrag för Volkswagen.

LEDARSKAP

Förändringsarbete ställer höga krav på chefers ledarskap. Hållbar förändring handlar nämligen om att förändra människors beteende, vilket alltid till en början möts av oro och motstånd (även om det inte märks på ytan). Vid förändring finns det en risk att organisationen lägger så mycket kraft på interna processer att man tappar fokus på kunder och försäljning. Det går att motverka genom att under hela förändringsarbetet ha ett tydligt kundperspektiv. 7C erbjuder en rad olika verktyg och metoder för att utveckla chefer till framgångsrika säljdrivna förändringsledare.

KOMMUNIKATION

Det är viktigt att formulera en inspirerande berättelse som förklarar varför förändringen behövs och vilka fördelar den ger. Det gäller dessutom att skapa en dialog där ledarna lyssnar mer än de pratar. Varje involverad person måste nämligen få chansen att göra förändringen till sin egen för att vara motiverad att förverkliga den fullt ut.  Även om 7C gärna producerar film, webb, och trycksaker är därför möten den viktigaste kommunikationskanalen vid förändringsarbete; allt från enskilda coachingsamtal till stora events med tusentals deltagare.

MÄTNING

För att förändringsarbete skall gå från prat till handling krävs tydliga mätbara mål hela vägen ner till individnivå. Förändringens slutmål går ofta att mäta i befintliga affärssystem, men det är helt avgörande att även mäta (och belöna) de beteendeförändringar som krävs för att nå dit. 7C hjälper till att identifiera relevanta mätvariabler, föreslå mättekniker, analysera resultat och löpande sammanfatta status i lättlästa rapporter. Dessutom har vi egna standardiserade metoder och verktyg såsom Mystery Client, Salesexplosion.se och Grupparbete.com.