Höga chefer står på scen och berättar visionärt om företagets framtidsplaner medan hundratals anställda sitter tysta och lyssnar. Så ser det fortfarande ut vid många större kick-offer och konferenser. Om ledarna istället väljer att lyssna på sina medarbetare, går det att med hjälp av stormöten ge förändringsarbetet en kraftfull skjuts framåt.

Studier visar att vi människor lättare accepterar och gillar förändring som vi själva får möjlighet att påverka. Genom att under strukturerade former låta medarbetare prata med varandra om strategiska framtidsfrågor, är det möjligt att både få värdefull input och göra alla delaktiga i förändringsarbetet.

Utifrån dessa insikter utvecklade vi tillsammans med PwC konceptet Klustercafé som genomfördes för 1700 medarbetare på sex orter runt om i Sverige. Upplägget baserades på AI-metoden (Appreciative Inquiry) som utgår ifrån att verklig förändring bara går att åstadkomma genom att ”söka roten till det goda”. Medarbetare får utifrån vision och mål samtala i grupper om vad som fungerar bra idag och varför. Utifrån samtalens resultatet och den positiva stämning som skapas, får grupperna även ta fram egna förslag på hur det är möjligt att uppnå önskad förändring.