Sustainable High Performance handlar om att skapa långsiktig och hållbar utveckling av individer och team, som kontinuerligt levererar med hög kvalitet.

Det handlar om vad vi faktiskt behöver som människor för att kunna prestera på topp. Hur ser vår kost, vår motion och vårt mindset ut? Hur ser vi till att få återhämtning? Och, det handlar om att dra lärdom av, och tillvarata, det som genomförs och levereras; att arbeta med tydliga mål, med uppföljning, feedback och lärande. Till skillnad från i idrottsvärlden, tränar vi inte på de prestationer vi ska göra vid ett stort mästerskap, utan vi ”är i konstant mästerskap”. Därför behöver vi medvetet, med feedback och uppföljning – agilt, arbeta så att vi kan väva in lärande och kontinuerliga förbättringar direkt i arbetet.

SHP kräver en transparent kultur med tydliga visioner, tydliga mål, ett tydligt (och agilt) ledarskap som anpassas utifrån respektive individs behov. Ett både stödjande och utmanande ledarskap. Likaså behövs en nära dialog med samtliga intressenter både i och utanför organisationen, samt stor möjlighet att se hur den egna prestationen påverkar teamets gemensamma resultat.

På 7C arbetar vi nära våra kunder i processer och projekt med att skapa, utveckla och bibehålla Sustainable High Performance. Nyfiken?

Hör av dig till Annica Lundblad på 070-329 36 01.