Bra på mer än bilar

Läs mer

Om oss

Säljutveckling med fokus på hög tillväxttakt

Vi maximerar dina intäkter och ser till att du har det bästa säljteamet med rätt mix av säljare som i sin tur har rätt förutsättningar att skapa ett enastående resultat.

7C är specialist på att implementera förändringar i säljdrivna organisationer.
Vi hjälper bolagsledningar att utveckla verksamhetens säljförmåga och säljeffektivitet. Vi har stort fokus på ledarskapet och vi har som ambition att utveckla säljchefer till drivna och effektiva säljledare med fokus på utveckling och förändring. Våra insatser börjar med att vi utvärderar hela säljteamet och efter en omfattande analys och säkerställande av en gemensam färdriktning, hjälper vi er att designa kraftfulla förändringsprogram. 7C:s konsulter är skickliga förändringscoacher som hjälper er att implementera alla nödvändiga förändringar i säljorganisationen.
Vårt mål är att hjälpa våra kunder att skapa högpresterande säljteam för hög och jämn tillväxt. Kort sagt: 7C makes change happen!

SÄLJUTVECKLING

Vi ser allt för ofta företagsledningar som förlitar sig på de två mest traditionella sätten att stimulera och utveckla säljteamens förmåga på – nämligen säljutbildningar och säljbonusar. Båda dessa sätt är oftast verkningslösa i det längre perspektivet. Verkligheten är mer komplicerad än så och säljarnas kapacitet växer ofta mer om stimulans och påtryckningar kommer från flera olika håll, vilket vår modell beskriver.

BIDRA MED KLARHET

Det visar sig att de flesta VD:ar har en god uppfattning om nuläge, prognos och mål för säljkåren, men oftast en vag – eller ingen – uppfattning om hur pass effektiv den är.
Testa dig själv genom att ställa frågan: kan min säljkår bli bättre? Om svaret är ja, ställ dig då frågan: hur blir den bättre? Ganska snart står det klart att det krävs en heltäckande genomlysning av säljkåren för att ens börja svara på fråga två. Hur ser säljförmågan och effektiviteten ut? När väl den analysen är på plats rullar det mesta på därifrån: utvecklingsplan, säljplan, processer, strategiska budskap, utbildningar och rekrytering. Precis allt har sin början i säljanalysen!

MÄTA OCH LEDA AKTIVITETER

Det man mäter, det gör man! Mäta säljaktiviteter och följa upp resultaten är helt centralt i ett fungerande säljteam. När tydliga KPI:er och aktiv målstyrning blir en naturlig och integrerad del i ledarskapet leder detta omedelbart till bättre resultat. Men det handlar också om att välja rätt system för att understödja mätning och valda KPI:er.

Effektiva säljledare
Många företag vittnar också om svårigheten att hitta effektiva säljledare. En aktuell studie av cirka 100 000 försäljningschefer visar att 18 procent av dessa inte borde befinna sig i chefsrollen och att 34 procent inte är mottagliga för kompetenshöjande insatser överhuvudtaget. 7C hjälper dig att både rekrytera och utveckla effektiva säljledare.

Säljrekrytering
Förmågan att rekrytera rätt säljtalanger är central. Det enskilt snabbaste sättet att öka försäljningen på, är nämligen att anställa rätt säljare för rollen. Då blir en studie som visar att 77 procent av all säljrekrytering leder till att fel person anlitas oroande. Hur undviker du att det blir fel? Egentligen är strategin enkel. Som chef vill du anställa kandidater som är bättre än dem du redan har i teamet. Detta aktualiserar återigen behovet av analys av säljteamet – du måste kunna definiera vad som är en topprestation.

FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN

Den mentala inställningen, snarare än säljkompetensen, är det som skiljer stjärnsäljare från övriga i teamet. Högpresterare är extremt målfokuserade, de umgås med positiva övertygelser, de är committade, de har en hög önskan att lyckas och de är ansvarstagande. De flesta ledare känner till att coaching är snabbaste vägen till att förändra den mentala inställningen hos den enskilda säljaren, och på så vis förflytta hela teamet till en högre nivå. Trots denna vetskap, som dessutom får starkt stöd av både forskning och mängder med studier, coachas det i mycket liten skala – eller inte alls – inom de flesta säljorganisationer. Varför? Jo för att kulturen, ledarskapet och det som bolaget mäter och värderar inte stödjer coaching som aktivitet. 7C har mångårig erfarenhet av att utmana, implementera och förändra för att få effektiv säljcoaching på plats. Resultatförbättringarna är oftast avsevärda. Vi har sett säljteam som fördubblat sina resultat på mindre än tolv månader.


Case

Nedan kan du läsa om några av våra tidigare projekt.


Tjänster

Säljutveckling med fokus på hög tillväxttakt

Vi hjälper er att maximera intäkterna genom att utveckla ert säljteam och se till att mixen av säljare är den rätta. Dessutom säkerställer vi att teamet har rätt förutsättningar för att uppnå toppresultat. Vårt tillvägagångssätt tar hänsyn till att ditt företag har en unik kultur, unika strategier, strukturer, arbetssätt och rekryteringsprocesser. Ett närvarande, utmanande och coachande ledarskap är en förutsättning för framgång. Vi ger säljledningen verktyg så att den i sin tur klarar av att förflytta team och individer mot högt uppsatta mål.

Vad vi gör:

Utvärdering av säljteamet
För att undvika förlust av dyrbar tid, spekulationer och för att vi ska slippa förlita oss på kvalificerade gissningar, inleds våra projekt med en utvärdering av säljteamet. Detta skapar klarhet och ger oss en djupgående förståelse för säljteamets förmågor, engagemang och motivation. Men det skapar också ett nuläge beträffande system, processer och övergripande strategier. Analysen hjälper oss att svara på de svåraste frågorna avseende teamets och säljarnas prestationer. 7C samarbetar med Objective Management Group (OMG) som erbjuder marknadens bästa utvärderingsverktyg för säljteam.

Infrastruktur
För att förändringar i en säljorganisation ska bli hållbara/bestående krävs en solid struktur. Vi hjälper till med att utveckla och installera fungerande säljprocesser för olika säljroller, installera fungerande mötesstrukturer, effektiv målstyrning och digitala hjälpmedel för lärandet. Vi säkerställer kriterier för rekrytering av nya säljare, utvecklar och sätter standarden för era talanger och ser till att de övergripande säljstrategierna efterlevs.

Teamutveckling
Ramarna för teamutveckling är hämtade från kända gruppdynamiska modeller. 7C:s teamutveckling handlar om att skapa hållbart högpresterande och innovativt kundcentrerade team. Vi bidrar med att skapa en säljkultur där daglig coaching, uppföljning, lärande och tävling blir en naturlig del av verksamheten. Säljträning är ingen sidoverksamhet som bedrivs av några inhyrda sälj-gurus vartannat år utan den ska vara en pågående, integrerad del av verksamheten. Detta är 7C Groups signum: att eftersträva att kunderna – efter implementering – är självförsörjande avseende fungerande metoder och verktyg.

STAR – säljrekrytering
Att anställa säljare är minst sagt utmanande eftersom även en undermålig säljare kan genomföra en bra intervju. Det finns studier visar att i 77 procent av fallen anställs ”fel” kandidat. 7C erbjuder därför en helhetslösning för framgångsrik säljrekrytering – STAR (Sales Talent Acquisition Routine). STAR sparar tid, resurser och börjar där många rekryteringsprocesser slutar – vid en utvärdering. Kandidaterna som möter kraven och som dessutom har vad som krävs i form av engagemang och sälj-DNA, sorteras fram.

92 procent av dem som rekryteras via STAR tillhör de 50 procent bästa säljarna efter tolv månaders anställning. STAR kan genomföras på flera olika sätt och vi erbjuder rådgivning för att hitta det bästa arbetssättet för just din organisation.

Andra tjänster för att möjliggöra kraftfull säljutveckling för din organisation:

Sales Excellence Program:
Programdesign, projektledning och implementering av säljutvecklingsprogram för säljorganisationer både inom B2B och retail.

Optimering av säljprocessen:
Modifiering eller utveckling av en strukturerad och anpassad försäljningsprocess inklusive Pipeline Management.

Rådgivning avseende digitala CRM-plattformar:
Vi samarbetar med Membrain (Sales enablement CRM for B2B Sales). Se mer under ”partners”.

Säljutveckling för ledare:
Få försäljningschefer har en coachande ledarstil. 7C ger försäljningschefer verktyg så att de i sin tur kan coacha sina säljare. Effektiv säljcoaching motiverar, utvecklar och håller säljarna ansvariga för sina åtaganden.

Coaching:
Executive coaching, coaching och förändringsledning för ledningsgrupper samt affärscoaching med fokus på strategi-, taktik- och operativa frågor.

Säljutbildning för säljare:
Resultatinriktad utbildning för att ändra beteenden och höja resultatet.


Kunder


Partnerbolag

Strategiska partners:

Membrain
De traditionella CRM-systemen fungerar bra för dem som endast är intresserade av att lagra data. Men organisationer som dessutom vill stödja säljarna behöver något mer. 7C Group har ett partneravtal med Membrain som är ett webbaserat säljstöd och CRM-plattform anpassad för B2B-försäljning. Membrains plattform fokuserar på att bygga pipeline, driva rätt säljbeteenden samt att ge rätt förutsättningar för resultatuppföljning och coaching. Systemet är flexibelt, det är lätt att anpassa och göra justeringar. Det gör Membrain till ett användarvänligt system för säljare och övriga anställda. Och förstås använder även vi på 7C Membrain som vårt säljstödssystem.
 

partners-omg

OMG
Objective Management Group är branschledande inom utvärderingar av säljare, säljteam och inom utvärdering av säljkandidater. Deras försäljningsspecifika bedömningsverktyg är marknadens bästa och hjälper företag att ta faktabaserade, genomtänkta och kloka beslut för att förändra och utveckla säljorganisationen.


Kontakt

Vi är ett nytänkande företag som strävar efter att leva som vi lär. Ständig förändring och lärande är därför en del av vårt DNA. Hos oss arbetar en spännande blandning av erfarna förändringskonsulter och lyhörda coacher med fokus på säljutveckling. Det vi har gemensamt är att vi brinner för att våra kunder skall lyckas med sina förändringsarbeten. Söker du jobb? Maila din ansökan hit.